Beyla från Hvidagården

Född 2009

 

Efter Vikingur från Knapetorp

Undan Pila fra Bakkevang 2